Burn-out preventie en Reïntegratie

Wat levert het u op als bedrijfsarts?

Door het inzetten van deze unieke werkwijze zorgt u voor een tevreden klant en medewerker omdat onze aanpak voor beide partijen tot een win-win situatie leidt.

U ontvangt twee heldere en bondige rapportages:

  • in de eerste rapportage wordt puntsgewijs de uitgangssituatie omschreven, de reden van doorverwijzing, de probleemdefiniëring, de doelstelling(en), de methode van aanpak en het te verwachten resultaat;
  • in de eindrapportage wordt het behaalde resultaat naar aanleiding van deze punten geëvalueerd. Zo nodig worden verdere concrete aanbevelingen gedaan.

Voortgangsrapportages worden op verzoek aangeleverd.