‘Crypto heeft helemaal geen waarde’

Louise de Graaf


De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) reguleert de crypto-industrie met harde hand. In de ogen van de beleidsmaker overtreedt de crypto-industrie keer op keer de regels, zo ook Coinbase. In één van de rechtszaken tegen de crypto exchange verklaart de SEC dat crypto geen intrinsieke waarde heeft. De crypto-industrie uit massaal zijn kritiek.

SEC noemt crypto in rechtszaak

In een nieuwe motie verklaart de SEC dat cryptocurrencies geen intrinsieke waarde hebben, zoals bijvoorbeeld vastgoed dat wel heeft. De waarde is puur en alleen gebaseerd op hoe goed een ecosysteem in staat is om winst te genereren, aldus de SEC. Dat maakt dat een token voldoet aan de vereisten voor een ‘investment contract’, oftewel een ‘security’ of in het Nederlands een effect.

De meeste cryptocurrencies voldoen volgens de beleidsmaker aan de vereisten van de Howey Test, die meet of een activa voldoet aan de eisen voor een effect. Coinbase zou vinden dat transacties op zijn handelsplatform nooit voldoen aan de vereisten van de Howey Test. Er zouden namelijk geen contracten zijn getekend waarin staat dat investeerders recht hebben op de activa of winst van een bedrijf.

De SEC vindt dat dit wel zo is. Want rechters zouden in bepaalde situaties rekening houden met dat er soms geen schriftelijk contract is, terwijl de omstandigheden er wel naar staan. In ieder geval lijkt de SEC nu niet te vinden dat cryptocurrencies waardeloos zijn, zoals afgelopen zomer.

Crypto-industrie reageert geschokt

De crypto-industrie reageert verbouwereerd op de motie. Coinbase’ hoofd van de juridische afdeling, Paul Grewal, verklaart op X dat de SEC voor de zoveelste keer hetzelfde foutieve argument gebruikt. Geen van de activa op Coinbase zouden onder de effectenwetgeving en dus buiten de rechtsbevoegdheid van de SEC vallen.

Volgens de SEC zou alles van Pokémonkaarten tot postzegels tot Swiftie-armbandjes onder de effectenwet vallen,” aldus Grewal. “Ritchie Torres [van het Huis van Afgevaardigden] maakte vorige week duidelijk dat dit niet het geval is en dat dit ook niet zo zou moeten zijn.”

Ripple-hoofdadvocaat Stuart Alderoty verklaart dat er zoveel mis is met het standpunt van de SEC dat hij niet eens weet waar hij moet beginnen. Zo claimt de SEC dat honkbalkaartjes wél intrinsieke waarde hebben, terwijl cryptocurrencies dat niet hebben.

Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment