Europese toezichthouder vraagt om feedback voor crypto wet

Louise de Graaf


De toezichthouder voor financiële markten in Europa heeft een nieuw document vrijgeven over de belangrijke aanstaande Europese crypto-wetgeving: Markets in Crypto-Assets (MiCA). Het document, uitgegeven op 5 oktober door de European Securities and Markets Authority (ESMA), bevat een omvangrijke 307 pagina’s.

Dit is het tweede consultatiedocument voor MiCA waarmee de ESMA belanghebbenden uitnodigt om hun inbreng te leveren op verschillende aspecten van de regelgeving.

De ESMA vraagt om feedback op vijf aspecten: duurzaamheid voor gedistribueerde grootboeken (DLT), openbaarmaking van voorwetenschap,  technische specificaties voor white papers, maatregelen voor handelstransparantie en het opslaan van gegevens door crypto dienstverleners.

ESMA onderzoekt milieuvriendelijkheid van crypto

Binnen het domein van duurzaamheid is de ESMA geïnteresseerd in de milieuvriendelijkheid van crypto. Dit wil de Europese toezichthouder onderzoeken door gegevens te verzamelen over het elektriciteitsverbruik en de vervuiling die het produceren van crypto met zich meebrengt.

Daarnaast wil de ESMA onderzoeken hoe het gebruik van apparatuur, die betrokken zijn bij transacties, invloed uitoefenen op de uitstoot en verbruik van energie.

Transparantie staat hoog op de agenda van de ESMA. Hierbij stelt de Europese toezichthouder dat crypto-dienstverleners verplicht worden om gedetailleerde informatie te verstrekken.

Onder deze verplichting valt het rapporteren van de datum en tijd van transacties, de identificatie van cryptocurrencies, prijsinformatie en transactie-identificatie.

Voorstel tot opslag van crypto transactiegegevens

De ESMA stelt voor dat crypto-dienstverleners zelf mogen kiezen hoe ze deze gegevens willen opslaan en in welk formaat.

De ontvangen feedback zal dienen als basis voor een eindrapport dat uiterlijk op 30 juni 2024 bij de Europese Commissie wordt ingediend. Alle ontvangen terugkoppelingen zullen volgens de ESMA tot uiterlijk 14 december worden overwogen.

Voorafgaand aan deze belangrijke mijlpaal zal de Europese toezichthouder naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 een derde consultatiepakket publiceren. Het eerste consultatiedocument werd gepubliceerd in juli. De ESMA stelde hierin de MiCA-gereguleerde cryptobedrijven verplicht om aanvullende informatie aan nationale autoriteiten te verstrekken.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment