jongeren kennen de regels over crypto niet

Louise de Graaf


In een tijd waarin de aantrekkingskracht van crypto onder jongeren onmiskenbaar groeit, onthult een recent onderzoek een zorgwekkende onwetendheid van deze groep. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud blijkt onvoldoende op de hoogte te zijn van de belastingregels die gelden voor het bezit van crypto, zoals bitcoin (BTC). Dit gebrek aan kennis kan onaangename verrassingen veroorzaken wanneer de Belastingdienst aanklopt.


Start gratis met crypto 📈: Alle Nederlanders krijgen in april gratis crypto

Belastingdienst slaat alarm

Een recente campagne van de Belastingdienst, ingegeven door de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door DirectResearch, richt zich op het informeren van jongeren over hun fiscale verantwoordelijkheden. Uit de studie blijkt dat een aanzienlijk deel van de jonge cryptobezitters zich niet bewust is van de noodzaak om belasting te betalen over hun digitale vermogen. Zorgwekkend is dat maar liefst 19% van hen ten onrechte gelooft dat cryptocurrencies geheel vrijgesteld zijn van belasting.

Cryptocurrencies worden steeds meer gezien als een aantrekkelijke investeringsoptie onder jongeren, uiteraard gedreven door de belofte van hoge rendementen en de recente recordhoogtes van onder meer bitcoin. Toch brengt deze nieuwe vorm van investeren niet alleen financiële risico’s met zich mee, maar ook fiscale. Jongeren die veel in hun cryptowallet hebben, vormen een specifieke groep die het risico loopt op een belastingaanslag,

Crypto-belasting is belangrijk, voor iedereen

Het onderzoek benadrukt niet alleen de onwetendheid onder jongeren over de belastingregels voor crypto, maar ook hun groeiende interesse in deze markt. Met 62% van de niet-investerende jongeren die overwegen te beginnen met crypto-investeringen is het daarom cruciaal dat zij volledig geïnformeerd worden over alle aspecten. De Belastingdienst adviseert iedereen met crypto-bezit om hun vermogen zorgvuldig te evalueren en de nodige aangiften te doen, om zo nare verrassingen te voorkomen.

Crypto wordt steeds normaler onder Nederlandse jongeren, maar schijnbaar houden veel mensen nog vast aan mythes over crypto in combinatie met belasting. Nee, crypto-bezit is niet vrijgesteld als belasting. En ja, ook over je bitcoins op je wallet of een exchange zul je belasting moeten betalen als je aan de eisen voldoet.


Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment